Gå til hoved indhold

Dagcentrenes vision, kerneopgave og mål

Læs om, hvordan vi arbejder.

Vores vision

Sammen skaber vi fremtidens løsninger for borgernes drømme og håb om et selvstændigt og værdigt liv – hele livet.

Vores kerneopgave

Vi understøtter borgernes individuelle ønsker og mål for et meningsfuldt liv gennem et aktivt samarbejde.

For dig som borger betyder det, at:

  • Du føler dig set, hørt og forstået.
  • Du fortsat er ekspert i dit eget liv.
  • Du oplever, at samarbejdet med os er kompetent.

Hos os betyder det, at vi giver borgeren mulighed for at forebygge funktionstab gennem deltagelse i fagligt tilrettelagte aktiviteter, der inddrager borgerens resurser, samt mulighed for støtte til at indgå aktivt i et socialt fællesskab.

Vi er sammen om tingene. Borgerne på centret og medarbejdere udfører i fællesskab de praktiske opgaver, fx er alle med til at dække bord og rydde af.

Vi bliver alle glade for at vide, at der er brug for os, og at vi kan bidrage til fællesskabet. Udgangspunktet er, at du bidrager, så meget du kan.

Vores mål er at

  • skabe en aktiv dagligdag for borgerne,
  • tilbyde varierede og forskellige aktiviteter,
  • tilbyde aktiviteter, der tager hensyn til den enkeltes interesser, forudsætninger og resurser,
  • støtte dig i at udvikle eller fastholde dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder,
  • give dig mulighed for at have indflydelse på tilrettelæggelsen og valg af aktiviteter i dagcentret,
  • give dig det bedst mulige tilbud gennem rekrutteringen af medarbejdere med en sundhedsfaglig viden og erfaring, som kan kvalificere dit udbytte af at komme hos os.