Gå til hoved indhold

Dagcenterrådene

Vores to dagcenterråd medvirker til, at Tværbommen og Vennerslund er aktive og udviklende steder at komme.

Dagcenterrådene har indflydelse på aktiviteterne, og vi evaluerer nye tiltag og udveksler idéer til udflugter, mærkedage og meget andet.

Dagcenterrådene består af en repræsentant for hver af ugens fem hverdage samt dennes suppleant. Repræsentanterne er valgt for en toårig periode.

På møderne deltager en fra ledelsen, dvs. forstander eller stedfortrædende forstander og/ eller dagcentrenes faglige koordinator. Vi holder møde ti gange om året. To gange årligt deltager alle suppleanter.

Læs vedtægterne for dagcenterrådene