Visitation til dagcentre

Gentofte Kommune visiterer til dagcentrene.

Gentofte Rådhus

For at komme i dagcenter skal du godkendes til det af Pleje & Sundhed.

Du bliver godkendt til at benytte tilbuddet en eller flere faste ugedage, og du kan – mod betaling – få tildelt kørsel frem og tilbage.

Læs mere på kommunens hjemmeside, hvor du også kan se priser. Følg linket øverst på siden.

Læs også pjecen ’Tilbud til ældre i dagtimerne’ i linket næstøverst på siden.